Contact Number

 

NAVIN BAGADIYA

NAVIN BAGADIYA

Managing Director

NITIN BAGADIYA

NITIN BAGADIYA

Managing Director

VIPIN BAGADIYA

VIPIN BAGADIYA

Managing Director

MANISH AGRAWAL

MANISH AGRAWAL

Managing Director

SAURAV GUPTA

SAURAV GUPTA

Executive Director

AR. SAMEER AUSEKAR

AR. SAMEER AUSEKAR

AKW Associate

AR. MANISH KALE

AR. MANISH KALE

AKW Associate

AR. MILIND WADEKAR

AR. MILIND WADEKAR

AKW Associate

AR. PRITI JAIN

AR. PRITI JAIN

AKW Associate

RAJESH VARGANTIWAR

RAJESH VARGANTIWAR

RCC Designer

VISHAL BADJATYA

VISHAL BADJATYA

Legal Advisor

DINESH VAKIL

DINESH VAKIL

Legal Advisor

LAHRIMANHOR VAKIL

LAHRIMANHOR VAKIL

Legal Advisor

MUKESH GOYENKA

MUKESH GOYENKA

Legal Advisor

UMESH SHARMA

UMESH SHARMA

Legal Advisor

MILIND GHATE

MILIND GHATE

MEP Consultants, Pune

CA. JAIDEEP NAVANDHER

CA. JAIDEEP NAVANDHER

Managing Director

RANJIT PATIL

RANJIT PATIL

Strategic Head (3D Power)

NISHANT MEHTA

NISHANT MEHTA

3D Visualization & Media, SquareOne, Pune

GAUTAM SINHA

GAUTAM SINHA

Black & White Advertising